Home > > Banyan Temple Wat Bang Kung Wat Bang Kung

Banyan Temple Wat Bang Kung Wat Bang Kung

Wat Bang Kung Wat Bang Kung...a small chapel that is completely enclosed within the roots of a banyan tree

Categories: Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.